Conversie Cockpit

Vaak heb je veel tijd gestoken in je website. Teksten schrijven, de juiste afbeeldingen erbij, nadenken over de boodschap die je wilt overbrengen, landingspagina’s maken enzovoort. Dan wil je natuurlijk wel weten wat de resultaten van al dat werk is. En ook van je andere marketinginspanningen zoals mailings en andere  marketingacties. Natuurlijk kun je hier grote, dure en gespecialiseerde pakketten voor gebruiken. Die pretenderen vaak heel veel te kunnen en heel eenvoudig te zijn. Dat ze veel kunnen, klopt eigenlijk altijd wel. Maar dat ze eenvoudig zijn, nee, dat klopt vaak niet. En toch hoeft het meten van de resultaten, van jouw conversie, helemaal niet moeilijk te zijn. De conversie cockpit van Intermix bewijst dat!

Allereerst, wat is conversie precies?
Een conversie is een actie waarvan jij wilt dat jouw bezoekers deze uitvoeren. Een conversie kan bijvoorbeeld een bestelling zijn maar kan ook een offerteaanvraag of het inschrijven voor de nieuwsbrief zijn.

Voor elke inspanning die je doet omtrent je website of webshop hoop je op een zo hoog mogelijke conversie. Deze conversie kan een bestelling zijn, een ingevuld contactformulier of een offerte aanvraag. Dat hangt helemaal af van het doel wat je hebt met jouw website. Intermix heeft meetbaar gemaakt welke inspanning leidt tot de hoogste conversie. Daar kun je op voortborduren door de geslaagde inspanning te verbeteren en te herhalen. Je kunt echter ook zien wat niet gewerkt heeft. Door zo’n inspanning te analyseren kun je vaak zien wat het probleem is. Door dat op te lossen kom je vaak tot (veel) betere resultaten. Lees hieronder hoe!

De conversie module
De conversie module meet het aantal conversies – dus het aantal gewenste acties - per digitale marketinginspanning die verricht is. De conversie wordt dus gemeten. Voor deze metingen moet er inzicht verkregen worden in het gedrag van mensen op de website of webshop. Heb jij bijvoorbeeld zojuist een Facebookbericht gemaakt met daarin een aanbieding voor een T-Shirt van merk A? En vervolgens worden aan de hand van dit Facebookbericht 20 T-Shirts van merk A verkocht dan kan je hieruit opmaken dat het door dit Facebookbericht komt. Door de koppeling tussen onze communicatiecockpit en de conversie module weten wij dit 100% zeker. Hierdoor kunnen wij zelfs de totale omzet meten die met een bepaalde marketingcampagne wordt behaald. 

Meten, interpreteren en weer verbeteren....
Uiteindelijk werken bepaalde inspanningen beter dan andere inspanningen, maar waarom zou je dan de minder presterende inspanningen nog blijven gebruiken? Nou, omdat Intermix je de mogelijkheid geeft om deze minder presterende inspanningen te analyseren en te interpreteren. Waarom doet deze inspanning het minder? Waarin verschilt deze uiting ten opzichte van de wel goed presterende uiting? Het interpreteren en analyseren van de gegeven cijfers is een goede opmaat naar een excellente marketingstrategie, waarbij je uiteindelijk ook de minder presterende inspanningen succesvol kunt maken. 

 

De kosten op laten wegen tegen de baten
Uiteindelijk is het dus mogelijk door de koppeling tussen de communicatiecockpit en de conversiemodule om steeds effectievere en efficiëntere campagnes te ontwikkelen. Of anders gezegd, de kosten terug te dringen en de baten te laten oplopen. Het gebruik van de conversiemodule is daarbij wel een must, aangezien je eerst inzicht moet krijgen in de inspanningen voordat deze verbeterd kunnen worden. 

De Kracht van Synergie
De communicatiecockpit en de conversiemodule zijn beide onderdelen van de ‘Kracht van Synergie’. De ‘Kracht van Synergie’-formule van Intermix richt zich op mensen die een sprong voorwaarts willen doen op het internet.


Meer weten over de conversiemodule, de communicatiecockpit en andere mogelijke modules? Neem dan eens contact met ons op via info@intermix.nl of bel ons op via  0184 433 017