Google vindbaarheid

Google vindbaarheid - logo_(1)

Google vindbaarheid - seo1

 

Het belang van de Google vindbaarheid behoeft eigenlijk geen betoog meer. Het is een sport om goed gevonden te worden bij Google, maar óók om hoog te blijven staan in de ranking. Het is een bewegend geheel en het vergt dus ook blijvende aandacht. Bedrijven moeten continu anticiperen op nieuwe regels van Google en bewegingen in de markt. 

Intermix vindt, met het oog op de Google vindbaarheid dat wat een mens kan doen, een machine kan leren. Vanuit die gedachte is de Google module ontstaan. De module waarin u zelf onbeperkt pagina's kunt aanmaken, waarbij per pagina de focus dus 100% gelegd wordt op de het woord of woordcombinatie waarop u gevonden wilt worden. 

Meer weten? Intermix verteld u graag verder over het succes hiervan!