Webshop op maat

Webshop op maat - logo_(1)

Een webshop op maat is waar de successen vandaan komen. Geen webshop in een dozijn of een standaard pakket. Intermix gelooft dat een webshop pas echt een succes kan worden wanneer deze strategisch ingezet wordt. Kansen zien, meten en benutten is de kracht van alle Intermix fases.