Aukestrainingenadvies.nl, een online audit.

‘Wie de chaos beschrijft, stelt orde op zaken.’

Aukes training en advies is specialist op het gebied van het creëren van veiligheid in bedrijven. Om risico's te verminderen en het veiligheidsbewustzijn te verhogen is een grondige analyse nodig van de bronnen waaruit deze risico's kunnen ontstaan. Aukes training en advies biedt hiervoor specialistische diensten, zoals consultancy, training, opleiding en recherche. 

 

Aukes Trainingen en Advies werkte in het verleden met offline audits, wat resulteerde in een lijst met aanpassingen die een organisatie diende te realiseren om de veiligheid te verbeteren. De offline audits bleken weinig dynamisch en Aukes Training en Advies vond het daarom ook noodzakelijk om over te stappen op online audits, waarbij de ondernemingen kunnen inloggen om de verbeterpunten en pluspunten van hun vestiging te kunnen bekijken. Intermix heeft de ontwikkeling van de online audits op haar mogen nemen en het resultaat is een dynamische online audit.

 

Op deze manier hebben alle klanten van Auke’s Training en Advies toegang tot een eigen omgeving waarin de vooruitgang kan worden aangepast en gemonitord. Zowel Auke’s Trainingen en Advies en Intermix zijn verheugd met het eindresultaat en kunnen concluderen dat er een dynamische online audit is gerealiseerd.

 

www.aukestrainingenadvies.nl